Our contacts

addres: 5, Sovkhoznaya Str., Mayskoe village, Sinelnikovo district, Dnipropetrovsk region, Ukraine, 52511